Back List

ยินดีต้อนรับเข้าชมวีดีโอแบรนด์ MARU Laundry

ยินดีต้อนรับเข้าชมวีดีโอแบรนด์ MARU Laundry

ใน 1 ชั่วโมงที่ MARU Laundry สิ่งดีงามใดๆก็สามารถเกิดขึ้นได้ !

เพลิดเพลินไปกับช่วงเวลาวิเศษในการซักผ้า: ซักผ้าอย่างง่ายดาย ความจุขนาดใหญ่  ซัก-อบแห้ง 60 นาทีในเครื่องเดียว การออกแบบพื้นที่สไตล์ญี่ปุ่น

เปิดเครื่องปรับอากาศ 24 ชั่วโมง แมวสีขาว ......

ร่วมสร้างนวัฒกรรมใหม่ของการซักผ้า สายเข้าร่วมแฟรนไชส์ 02-1182959

ลิงค์วีดีโอ: https://youtu.be/XwE9AcRvfY4