Back List

ศูนย์รับสมัครแฟรนไชส์ได้เปิดเป็นทางการ

ศูนย์รับสมัครแฟรนไชส์ได้เปิดเป็นทางการ

ร้านมารุ สะดวกซักแห่งแรก ตั้งอยู่บนถนนห้วยขวางที่คึกคักในกรุงเทพฯ ผสานระหว่างร้านซักผ้าและศูนย์รับสมัครแฟรนไชส์ นอกจากให้ลูกค้าสามารถซักผ้าได้อย่างสะดวกสบายแล้ว ยังมีเวลาสามารถพูดคุยสอบถามกับเซลล์  เพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจนี้ให้มากขึ้น เอนจอยกับชีวิตในฝันพร้อมกัน!